ANAROM ÜRETİM SİSTEMİ

—Entansiften (ağıl-kapalı yetiştiricilik) ekstansife (meraya dayalı) kadar değişen her işletme tipinde yetiştirilebilen Anadolu Romanov, koyunculukta karlılığın tek adresidir.

—Ülkemizde döl verimi yüksek Sakız koyununa; yayla koyunu olması, büyük sürüler halinde güdülebilmesi ve kuzularında yüksek yaşama gücü ile üstünlük sergileyen Anadolu Romanovu Edirne'den Karsa kadar her bölge’de yetiştirilebilmektedir. 

İki Yılda Üç Kuzulatma

Anadolu Romanovu turfanda kuzu üretiminde oldukça başarılı olup, iki yılda üç kez kuzulayabilmektedir. Kuzulama zamanları pazar durumuna göre istenilen mevsime göre ayarlanabilmektedir.

 

Güz, kış, bahar ve yaz mevsimindeki kuzulamalardan koyun başına kuzu verimi %180-250 arasında değişmektedir. 

Prof. Dr. Ebru Emsen

Romanova Dayalı Islah Projeleri Lideri

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Erzurum

Romanov ırkının yerli koyun ırklarımızdan Morkaraman, Akkaraman, İvesi başta olmak üzere diğer koyun ırklarından Dağlıç, Kıvırcık, Merinos, Sakız ile melezlemelerinden elde edilen F1 melezlerinde ilkine doğum yaşı başta olmak üzere, kuzulama aralığı, döl verimi, kuzu yaşama gücü, besi kabiliyeti ve et verim özelliklerinde önemli gelişmeler elde edilmiştir. 

Romanov ile melezlemede en başarılı yerli ırklar, tıpkı Romanov gibi saf olan Morkaraman, Akkaraman ve İvesi olarak belirlenmiştir. 

Romanov ile melezleme çalışmaları on üç ayrı projede, 70 üretici ve 30.000 baş koyunda, ülkemizin tüm bölgelerinde yürütülmüştür. 

Romanov ile melezleme çalışmalarında Fransa I.N.R.A araştırma enstitüsünde yürütülen araştırmada; melez yavrularda yemden yararlanma, besi kabiliyeti ve et verim özellikleri ile et kalitesinde belirleyici olan çift kaslılık geni tespit edilmiştir. 

 

Çift Kaslılık Geni!

 

Romanov melezlerinde, besi ve et üretim kabiliyetlerinin artışında melezlemenin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Yağsız et üretiminde Romanovun katkısı tartışılmazken, yerli ırklarımızın etteki alışık olduğumuz damak tadını sağlamaları göz ardı edilemez...

"

Kaliteli et üretimi

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic