KUZUFAB AĞI ÜYELERİ

Kuzu Fabrikasi işletmeler ailesi ülkemizde bir ilki temsil etmektedir. Koyunculukta ilk kez, geliştirilen bir ırk adına kurulan Anarom yetiştiricileri birliğinin amaçları arasında;

Soy kütüğü kaydı

Hastalıklardan ari işletme

Verim kontrolleri

Döl Testi

Anarom’un elde edilmesi  sistemli ve kayıtlı yetiştiriciliğin yürütüldüğü işletmelerde teknik destek almak suretiyle mümkün olabilmektedir. Firmamız Kuzufab Yetiştiricileri Ağı 'nın tüm yetiştiricilerine kesintisiz destek sağlamaktadır. Ağa üye olan yetiştiriciler birlik olmanın verdiği toplu satış gücünden istifade etmektedir. Tüm yetiştiricilerin damızlık koyunu satışları Kuzufab Ağı'na ait merkezi site üzerinden yapılmaktadır.

Derneğin üyeleri,  çiftlik olmaktan çok bir üretim merkezi halini alan işletmeleri ile damızlıkların güvenilir adresleri konumuna gelmektedirler. Barınak şartlarının iyileştirilmesinin yanında işletmeler Veteriner Hekim ve Zooteknistler gibi nitelikli iş gücü istihdamı yapan işverenler konumundadır. Kuzufab Ağı kuruluş tarihinden itibaren  bir düzine yeni üyesi ile hedeflerine sağlam adımlarla yürümektedir. 

anadolu romanov .jpg
sürü kayıt sistemi.jpg
üyeler.jpg
şampiyon elit koç.jpg

• Üyeleri arasında eşgüdümü sağlayarak Anarom yetiştirilmesinde nitelikli elit Anarom koç ve koyun sürülerini elde etmek ve Anarom koyunlardan üstün verimlilerini seçmek ve yetiştirtmek,

•Ön soy kütüğü-soy kütüğü ve döl testi işlevlerini yürütmek

• Hayvanlarla ilgili sağlık koruma uygulamalarının yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması,

• Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, üretimde kullanılan kaba ve kesif yem, ilaç, aşı, sarf malzeme gibi girdilerin sağlanması,

• Yurt içinden ve gerekli durumlarda yurt dışından sağlanan erkek ve dişi damızlık materyal, sperma, embriyo ya da diğer biyolojik yöntemleri kullanarak ıslah programlarını uygulamak,

• Üyelerine kredi sağlama konusunda yardımcı olmak

• Hayvanların bakım ve  beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari önlemleri almak ya da aldırmak

• Üyelerin ihtiyaç duyduğu araştırmaları yaptırmak

• Üyelerce yetiştirilen hayvanların satışını organize etmek, çeşitli sergi, fuar ve panayır kurmak ve bunlara katılmak, yarışma düzenlemek

• Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic