Kasaplık kuzu üretiminde karlılığı mümkün kılacak tek bir ırk mevcut değildir. Bu tür bir üretim hedefi bulunan işletmelerin en az iki, ideal olarak üçlü melezleme programlarını yürütmeleri kaçınılmazdır. Ticari melezleme olarak tanımlanan programların uygulanacağı koyun sürülerinde bu sürülerin anaç koyun mevcudu ve damızlık koçları, üretimin yapılacağı bölge şartlarına iklim, coğrafya bakımından uyumunun yanında mevcut üretim sistemlerine de uyum gösterenlerinden seçilmelidir.

Tesis edilecek koyunculuk işletmesinde ticari melezlemenin yürütüleceği koyun sürülerinde egzotik ırklardan faydalanılmaktadır. Bu ırklardan Romanov koyunu anaç sürü teşekküllünde %50 melezleri şeklinde kullanılırken, et tipi baba ırklarından Fransız Charollais, İngiliz Suffolk, Afrikan Dorper terminal melezlemenin baba genotipini oluşturmaktadır.

Romanovun %50 kan dereceli melez anaç sürülerinin et tipi koçlardan doğacak yavrularında büyüme-gelişme özellikleri, yaşama gücü ve karkas kalite ve miktarları Avrupa ve Dünya starndart ve normlarındadır. 

Terminal melezleme modeli uzman kadrosuyla KUZU FABRİKASI projesinde hayata geçirilmektedir. Başvuru ve bilgi için www.kuzufab.com adresini ziyaret ediniz.

Anaç Soy Anarom ve Ticari (Terminal) Melezleme

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic